تماس با ما

تهران ، میدان شهر زیبا ، خیابان مرادی ، کوچه فاخته

09193080704 - 09124272038

چوبت از سال 1391 با استفاده ی بهینه از تمامی قسمت های چوب و با رویکرد محیطی زیستی ، دست ساخته های خود را رقم زده است.چوبت با نگاه دوستانه به اطراف خود ، از طبیعت برای خلق آثار خویش الهام گرفته است و با جان بخشیدن دوباره به درخت در غالبی دیگر زیبایی را از سر گرفته است.