دست‏ سازه های چوبت

چوبت از سال 1391  با استفاده ی بهینه از تمامی قسمت های چوب و با رویکرد محیطی زیستی ، دست ساخته های خود را رقم زده است.چوبت با نگاه دوستانه به اطراف خود ، از طبیعت برای خلق آثار خویش الهام گرفته است و با جان بخشیدن دوباره به درخت در غالبی دیگر زیبایی را از سر گرفته است.

تمامی محصولات با ماده روغنی(Osmo) پوشانده شده است که ضمن حفظ رنگ طبیعی چوب ، از نفوذ حشرات محافظت و در برابر رطوبت هوا مقاومت میکند.

هر چوب بافت و رنگ بخصوصی دارد بنابراین تمامی کار ها منحصر به فرد هستند و تعدادی محدودی از آنها ساخته می‏شود . چنانچه محصولات ناموجود را سفارش دهید ، محصول نهایی شباهت 80% به کار اصلی خواهد داشت.